Szigetelő gyakornok alkalmazása

A Pénzügyminisztérium, mint Támogató a Szöllőskei Szigetelő Kft. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című felhívására benyújtott pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatásra vonatkozó információk:

  • A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2018-03093
  • A projekt címe: Szigetelő gyakornok alkalmazása a Szöllőskei Szigetelő Kft-nél
  • A kedvezményezett neve: Szöllőskei Szigetelő Kft.
  • A szerződött támogatás összege: 4 140 800 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata. A támogatás hozzájárul a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez a gyakornokok betanításával járó többletköltségek kompenzálásával.

A Szöllőskei Szigetelő Kft. a program keretében 1 fő szigetelő gyakornok gyakorlati oktatását, munkatapasztalat szerzésének elősegítését vállalta, melynek során a vállalkozás által kijelölt gyakornoki kapcsolattartó segíti a gyakornok beilleszkedését, szakmai fejlődését, végzi munkája értékelését, előrehaladási dokumentálását. A gyakornok foglalkoztatásához a Szöllőskei Szigetelő Kft. 100% bérköltség- és járuléktámogatásban, a gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatásához havi 80 000 Ft bérköltség támogatásban részesül 9 hónap időtartamra.A munkáltató a 9 hónapos támogatási időszakot követően 4,5 hónapig köteles továbbfoglalkoztatni a gyakornokot.

A projekt időtartama alatt a gyakornok a szigetelő munkakör ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket szerzi meg: munkavédelmi, tűzvédelmi ismeretek, anyagismeret, szerszámismeret, bitumenes és műanyaglemezes tetőszigetelések, mélyépítési és aljzatszigetelések elvégzése.

A támogatásból beszerzésre kerülnek továbbá a gyakornok munkaköréhez, betanításához, valamint a cég fejlesztéséhez szükséges kézi szerszámok, körfűrész, láncfűrész, kompresszor, illetve a biztonságos munkavégzéshez munkaruházat, munkavédelmi kesztyű és cipő.